Kolory na tablicy piw lanych w kolumnie „INFO” określają intensywność smaku (w ocenie KiK) i sugerują  kolejność próbowania piw (od najmniej do najbardziej intensywnych). Sugerowana kolejność degustacji jest następująca:

1
2
3

W kolumnie INFO obok nazwy stylu pojawiają się opcjonalnie dodatkowe dane:

BLG (°) – stężenie ekstraktu w brzeczce
ABV (%) – ilość alkoholu w piwie określona jako procent objętości
IBU – poziom goryczki w piwie